Gilleskväll om William Morris på KB

Den 21 och den 26 mars (2013) besökte sammanlagt ett 25-tal medlemmar Kungliga Biblioteket för att stifta närmare bekantskap med bibliotekets samling av böcker av tryckta och/eller skrivna av William Morris. Morris som var en av Arts and Craft rörelsens förgrundsfigurer och drev under sina sista år den legendariska Kelmscott Press, som tryckte bland annat mästerprovet som Chaucer’s Canterbury Tales. Gillets medlemmar fick stifta bekantskap med tryckeriets tre typsnitt, Troy, Chaucer och Golden type samt böckernas fantastiska papperskvalitet och underbara träsnitt.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.