Hagströmerbiblioteket 28 mars

Nästa sammankomst är på Hagströmerbiblioteket, onsdag 28 mars kl 18. Ove Hagelin, gillesmedlem och chef för Hagströmerbiblioteket visar huset och böckerna.

Haga tingshus, Hagaparkens södra entré. Buss 59.

Max antal deltagare: 20. Först till kvarn!

Anmäl dig till Glenn Sjökvist
0707 73 46 00
info@nullantikvariatmorris.se

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.