Om visuella identiteter och rörlig grafik på Chimney

Vi planerar en föreläsning om visuella identiteter och rörlig design med Karin Peterson, CD på Chimneygroup i Stockholm. OBS! Det tidigare utannonserade datumet 25 april gäller ej längre! Föreläsningen är flyttad till i höst. Mer info om eventet, aktuellt datum samt anmälan skickas ut separat till alla medlemmar. 

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.