STG Årsmöte och fest på Hartwickska Huset 19 maj kl 17

STG-arsmote-2015

VÄLKOMMEN till vårfest med årsmöte tisdagen den 19 maj klockan 17.00.

För det facila priset av 325 kronor bjuds det på en fantastisk buffé, ett glas vin, dessert samt kaffe och kaka.

Bar med öl och vin till självkostnadspris kommer att finnas samt goda alkoholfria alternativ.

Lotteri och andra överraskningar utlovas!

Adress:

Hartwickska Huset
S:t Paulsgatan 39 A
T-bana till Mariatorget

osa senast den 9 maj till

fredrika@nullsiwedesign.se eller Glenn Sjökvist Tel. 0707–73 46 00

Samt betala in 325 kr till bg 500-0070

Kom ihåg att uppge ditt namn!

ÅRSMÖTET är det enda tillfälle då hedersmedlemmar kan utses eller inval av nya intresserade medlemmar kan ske.

För inval gäller enligt stadgarna:

  • Ny medlem skall föreslås skriftligt av två av Gillets medlemmar före allmänt sammanträde.
  • Den föreslagna skall vara verksam inom yrket eller visa med Gillets syften sammanfallande intressen och vara införstådd med dess verksamhet.
  • En av förslagsställarna skall presentera den nya medlemmen, som skall närvara vid mötet.
  • Om detta ej uppfylles bordlägges frågan.
  • Inval skall ske genom enhälligt beslut av Gillets närvarande medlemmar. Skriftliga förslag lämnas till styrelsen senast tio dagar före årsmötet.

Illustration: Arthur Sjögren

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.

En kommentar till “STG Årsmöte och fest på Hartwickska Huset 19 maj kl 17”

  1. Tack för ett mycket trevligt – och gott – årsmöte!

Kommentarer inaktiverade.