Typografi idag, Kungl. Biblioteket 23 okt. 16-19.15

Typografi idagBiblis och Stockholms typografiska gille inbjuder till en kväll om typografi i Sverige idag.

Kungl. bibliotekets Hörsal, torsdagen den 23 oktober kl. 16 till ca 19.15

Moderator: Jonas Modig, Biblis ordförande

16.00 Välkommen! Fredrik Andersson, Stockholms typografiska gille och Ingrid Svensson, Biblis

16.05 InledningLars E. Pettersson

16.15 Den typografiskasituationen idag

– fem formgivare presenterar sin syn

Stefania Malmsten

Henrik Nygren

Peter Ström

Angela Tillman Sperandio

Nina Ulmaja

17.15 Te/kaffe och smörgås

17.45 Huär typografiutbildningen upplagd, vilka är målen och hur uppnå dem – fem exempel

Pia Forsberg, rektor, Forsbergs Skola

Marcus Gärde, lektor grafisk design, Beckmans Designhögskola

Johanna Lewengard, professor grafisk design, Konstfack

Pål Pettersson, programansvarig grafisk design,

Berghs School of Communication

Pascal Prosek, universitetsadjunkt visuell kommunikation,

Högskolan för design och konsthantverk – HDK

18.40 Diskussion. Hur går vi vidare?

19.15 Avslutning

Läs gärna Lars E. Petterssons text »Dags för en typografisk utbildnings-kommission? Om typografins och bokformgivningens belägenhet.« www.kb.se/dokument/Biblis65.s42-45.pdf

Vid frågor kontakta Ingrid Svensson

ingrid.svensson@nullkb.se tel. 010 709 33 41

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.