Vart är typografin på väg? – Torsdagen 13 mars 2014, kl. 17.00, S:t Eriks Ögonsjukhus

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 14.51.48

Typografi, bokstavsformer, datorlingvistik. Dags för typografin att närma sig vetenskapen!

Anmäl er till
Fredrik Andersson
fredrik.andersson@nullfamiljenpangea.se
0709-83 49 56

Vart är typografin på väg?

God läslighet en rättighet för alla!

Studiebesök och diskussionskväll vid Bernadottelaboratorierna där man bl.a. forskar över läs- och skrivsvårigheter,
S:t Eriks Ögonsjukhus hörnet Fleminggatan/Polhemsgatan.
Torsdagen 13 mars 2014, kl. 17.00.

PROGRAM

Kl. 17.00. Samling vid sjukhusets informationsdisk,
tv. i huvudentrén. Grupp för grupp visas vi vägen till
Bernadottelaboratorierna.

Kl. 17.15. Professor Gunnar Lennerstrand, ordförande i Sigvard
& Marianne Bernadottes forskningsstiftelse för barnögonvård,
hälsar välkommen och berättar kort om stiftelsen och den
forskning den stöder.

Vi kommer därefter att få höra om hur man med utrustning för
synstimulering och mätning av ögonrörelser ökar kunskapen om
hur synen utvecklas och hur hjärnan fungerar vid t ex läs- och
skrivsvårigheter.

Vi får också se exempel på typografi och datorprogram utvecklade
för dyslexiker och som underlättar läsandet och läsförståelsen.

• Tony Pansell, docent, leg. optiker: »Synfysiologi och ögonmotorik.«
• Gustaf Öqvist Seimyr, fil.dr datorlingvistik: »Apparatur för
mätning av ögonrörelser vid syntestning och läsning.«
• Mattias Nilsson, fil.dr datorlingvistik:
»Lingvistik, läs- och skrivsvårigheter.«
• Paus. Smörgås och dryck till självkostnadspris.
ca 18.30. Frågor och diskussion. Tema: Utifrån den vetenskapliga
plattform vi fått en inblick i kan vi föra en framtidsinriktad och
insiktsfull diskussion om typografi och typformer och vad som
kan uppnås med datorprogram med särskild inriktning på
personer med läs- och skrivsvårigheter. Vad kan vi som grafiska
formgivare bidra med när vi vet att så många har läs- och
skrivproblem och att 4–8% är dyslektiker?
Anmälan senast den 10/3 till fredrik.andersson@nullfamiljenpangea.se

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.