The Science Behind Fonts (And How They Make You Feel)

I’ve noticed how seemingly small things like font and the spacing between letters can impact how I feel when reading online.

The right font choice along with the absence of sidebars and popups makes everything feel easier and better to read.

Websites like MediumSignal vs. Noise, and Zen Habits are like yoga studios for content. Their presentation of content puts me at peace while reading, allowing me to fully focus on the stories without distraction…

The Science Behind Fonts (And How They Make You Feel) »

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.