Watch Making Faces: Metal Type in the 21st Century Online | Vimeo On Demand on Vimeo

Dokumentär på Vimeo om den Kanadensiska grafiska formgivaren Jim Rimmer (1931-2010).

Under 2008 gav typsnittshuset P22 uppdraget att formge det nya typsnittet Stern. Det blev det första typsnittet att lanseras både som traditionella blytyper och som digitalt typsnitt.

Länk till Vimeo »