Ny undersökning om användningen av sociala media inom Gillet

Vi undersöker hur många inom Gillet som använder sociala media och isåfall vilka och hur mycket.
Passa på och påverka hur Gillet syns på Internet i framtiden

Powered by Typeform

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.