5 typsnitt – från trotjänare till kommande favoriter — inUse Experience

Webbtypografi har utvecklats snabbt under de senaste åren, mycket tack vare den goda tillgängligheten av utvecklade typsnittstjänster och förbättrat webbläsarstöd. Till skillnad från en handfull förvalda typsnitt, eller gratisvarianter som inte varit anpassade för onlinebruk har de nya teknikerna förändrat förutsättningarna för dagens webb- och appdesigner.

Fler typsnitt är tillgängliga gratis eller till en låg kostnad tack vare Google Fonts. Adobes tjänst Typekit ingår i Creative Cloud vilket möjliggör ett stort utbud för designer att välja från. De flesta populära typsnitt finns idag i versioner anpassade för webb samt även mindre storlekar som till exempel ScreenSmart från Hoefler&Co.

5 typsnitt – från trotjänare till kommande favoriter — inUse Experience.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.