Var kommer användargränsnitts-symbolerna ifrån?

UI-symboler

Läs om våra moderna datorsymboler (UI = user interface = användargränssnitt ) och deras historia.

LÄS MER OM UI-SYMBOLER»

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.