Creative Review – Designing for The Grand Budapest Hotel

Wes Andersons senaste film The Grand Budapest Hotel är en typografisk resa. En film som i sig är vacker men där typografin har fått en framstående plats. Läs mer om hur Annie Atkins arbetade.

Creative Review – Designing for The Grand Budapest Hotel.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.