Brick. Webfonts that actually look good.

Brick

In the age of the Internet, we’ve found ourselves in yet another typographic battle. In an effort to speed up loading times, we’ve compressed fonts, and along the way, we’ve lost the majority of the quality of rendered type.

Let’s change that. The fonts served by Brick are clones of the original, converted without modification to several formats for wider browser compatibility.

All fonts are served as WOFF-compressed versions of the originals—no quality lost.

Brick. Webfonts that actually look good..

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.