Font of all knowledge? Researchers develop typeface they say can boost memory |The Guardian

Australian researchers say they have developed a new tool that could help students cramming for exams – a font that helps the reader remember information.

Melbourne-based RMIT University’s behavioural business lab and design school teamed up to create “Sans Forgetica”, which they say uses psychological and design theories to aid memory retention.

About 400 university students have been involved in a study that found a small increase in the amount participants remembered – 57% of text written in Sans Forgetica compared with 50% in a plain Arial.

Läs mer: Font of all knowledge? Researchers develop typeface they say can boost memory | Art and design | The Guardian

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.