FOOD TYPE

Spagheti it

This site began as my response to a series of very low creative circumstances. I lost my only client retainer and as a result was struggling financially, physiologically, and emotionally during the Christmas holiday. My husband and I decided we could not afford to celebrate that year and began talking about how to push through this hardship to a better life.

<iframe class=”wistia_embed” name=”wistia_embed” src=”http://fast.wistia.net/embed/iframe/1p097zw0em” allowtransparency=”true” frameborder=”0″ scrolling=”no” width=”480″ height=”298″></iframe>

FOOD TYPE.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.