Ny bok från gilletsmedlemmen Leif Frimann Anisdahl

Skärmavbild 2014-09-12 kl. 14.13.55

Gylne snitt er en visuell selvbiografi. Det er en bok om en faglig dannelsesreise.

Den strekker seg fra spede forsøk på formgivning som typograf i slutten av 1950-årene, til studier ved Den grafiske Højskole i København, ansettelse som grafisk formgiver i Gutenberghus i København til et halvt års traineeopphold ved Penguin Books i
London og som grafisk formgiver i Gyldendal Norsk Forlag i Oslo. Leif Frimann Anisdahl har vært partner og medeier i Anisdahl/Christensen, Anisdahl, Throndsen & Partnere og Anisdahl, Sand & Partnere og har spilt en vesentlig rolle i etableringen og utviklingen av faget.


Selv etter internasjonal målestokk dekker Leif Frimann Anisdahl et bredt spekter av arbeidsområder. Han er representert i en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner om grafisk formgivning og visuell kommunikasjon. Han er medlem av Stockholms Typografiska Gille.
Boken er rikt illustrert.

 

Skärmavbild 2014-09-12 kl. 14.14.22

Gylne snitt skal ikke betraktes som en lære- eller autorisert historiebok. Den er blitt til som en konklusjon på et langt og innholdsrikt liv som visuell kommunikator, som formidler av ulike former for budskap. Den kan kanskje fylle noen hull i den manglende dokumentasjonen av fagets historiske utvikling her i landet, ikke minst som støttelitteratur for studenter i grafisk formgivning, visuell kommunikasjon og markedsføring.

Dersom du blar deg gjennom disse sidene vil du få et inntrykk av bokens innhold.
I tillegg til Gylne snitt (som kan kjøpes i bokhandel eller bestilles via 07.no/bokhandel), kan bøkene Logotype og Om form og budskap også bestilles gjennom 07.no/bokhandel.

kr 395,00

Beställ här »

Skärmavbild 2014-09-12 kl. 14.14.35

 

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.