Type Rendering Mix

Type Rendering Mix is useful in many situations. Let’s say you are using Proxima Nova on your website. Below you can see how the “thin” weight will look in OS X and Windows 7. Due to the way the Core Text rasterizer works, fonts will look heavier on OS X and iOS than on other platforms.

Type Rendering Mix.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.