Typotage 2016 – Leipsich 23 april

Ingenting är så konstant som förändring: vad som är sant av sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen, sker också i teckensnittet design och typografi. De senaste decennierna visar att tekniska framsteg och innovationer påskyndar denna förändring multipelt. Men i efterhand kan många pauser och förändringar i användningen av Skriften förtöja. (översatt med Google translate)

Med början fredag den 22 april kl 19.00, öppnar utställningen ”Från handskrivna brev” (Museum of the Printing Arts Leipzig , April 24-Juli 3). Utställningen är sammanställd av den schweiziske typografen Jost Hochuli, som kommer att göra en presentation vid öppningen. På söndagen den 24 april kan deltagarna avsluta Typotage och eventuellt till en typografiskt promenad i centrala Leipzig (med Leipzig-gruppen; Maurice Goldner och Britt Schlehahn ) eller en högtryck-workshop på Museum of Printing delta (extra avgifter).

Allt är på tyska. Senaste anmälningsdag är 3 april.

Läs mer och anmäl dig här »

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.