Video Tutorial: Custom Type Designs in Adobe Illustrator | SpoonGraphics

In today’s Adobe Illustrator tutorial I’m going to show you how to create a custom typography design. Usually text styles like this would be lettered by hand, but in this tutorial I’ll share some secrets on how you can still create cool looking typography by customising ready-made fonts with clever OpenType features. The tutorial will […]

Källa: Video Tutorial: Custom Type Designs in Adobe Illustrator

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.