För alla Trekkies!

En rolig analys av typografins utveckling i generationer av Star Trek filmer. Här omnämns kändisar som Star Trek fonten nummer ett; Horizon, det uppenbara sci-fi typsnittet Eurostile och det svåranvända Galaxy.

Star Trek: The Motion Picture named a space shuttle, created a custom font pack, and relaunched the swashbuckling futurism of the greatest of all space franchises: Star Trek.

Källa: Star Trek: The Motion Picture

Typography classification in Augmented Reality

via Gfycat

Niteesh Yadav påbörjade sin forskning kring typografi i augmented reality (AR) och virtual reality (VR) när han läste sin MA i typsnittsdesign på University of Reading. Han har många intressanta insikter om ett ämne som kan verka vara ren sci-fi men som vi nog kommer se mer av i snar framtid.

Den här atikeln är nr. 6 i en fortsatt serie riktad till formgivare.

Källa: Typography classification in Augmented Reality

YouTube Sans: The Making of a Typeface – Library – Google Design

YouTube Sans

Läs hur YouTube skapade ett egen hustypsnitt som svarar till alla moderna krav. Variabel font, små och stora storlekar, skärmar av olika slag, gråskalor, ligaturer mm. för att inte tala om antalet språk ett Googleägt företag måste kunna kommunicera på.

Skrivet av Chris Bettig, Art Director, YouTube.

Läs mer: YouTube Sans: The Making of a Typeface – Library – Google Design