Acrobatic, Sentient, Shape-Shifting Typography with Variable Fonts

Konferansen Adobe MAX innehöll massor med spännande och intressanta seminarier online. Se och lyssna på Charles Nix från Monotype tala om variabla typsnitt.


Variable fonts will change the way you look at type. No, literally! They will change the way you see and use type in truly amazing ways. In this session, Monotype Creative Type Director Charles Nix will demonstrate how new variable font technology will enable designers to create with exciting, engaging, and effective typography. Variable fonts bring type to life: active, acrobatic type that functions as normal, searchable text. Variable fonts make type sentient: intelligent and aware of its surroundings. And variable fonts provide thousands of shades and styles that you can tune to your precise creative vision.

Attend this session to learn:

  • What variable fonts are, why you want them, and where to find them
  • How variable fonts and digital transformation are revolutionizing brand
  • How to step up your type game by friending a foundry

För alla Trekkies!

En rolig analys av typografins utveckling i generationer av Star Trek filmer. Här omnämns kändisar som Star Trek fonten nummer ett; Horizon, det uppenbara sci-fi typsnittet Eurostile och det svåranvända Galaxy.

Star Trek: The Motion Picture named a space shuttle, created a custom font pack, and relaunched the swashbuckling futurism of the greatest of all space franchises: Star Trek.

Källa: Star Trek: The Motion Picture

Typography classification in Augmented Reality

via Gfycat

Niteesh Yadav påbörjade sin forskning kring typografi i augmented reality (AR) och virtual reality (VR) när han läste sin MA i typsnittsdesign på University of Reading. Han har många intressanta insikter om ett ämne som kan verka vara ren sci-fi men som vi nog kommer se mer av i snar framtid.

Den här atikeln är nr. 6 i en fortsatt serie riktad till formgivare.

Källa: Typography classification in Augmented Reality