Rysk avant garde – seminarium med Håkan Lindström 29 sept.

Ryskt avant garde på Pangea. Håkan Lindström visar bilder och berättar.

Kasimir Malevitj, Olga Rozanova, Ljubov Popova, Varvara Stepanova, Aleksandr Rodtjenko och El Lissitzky.

El Lissitzky, Skiss till affisch, 1920

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.