Hidden Sheep and Typography Archaeology – Ben Zotto – Medium

Följ med på en resa bakåt i tiden då typsnitten påminde om Minecraft-block staplade på varandra. Ben Zotto dissikerar några av de första mactypsnitten.

Unpacking the original Macintosh bitmap fonts

Källa: Hidden Sheep and Typography Archaeology – Ben Zotto – Medium