”När jag tecknar typsnitt är jag en del av ett större sammanhang” | CAP&Design

carolina

Sten A Olssons kulturstipendium går i år till typsnittsdesignern Carolina Laudon. Laudon har arbetat med att ta fram typsnitt för bland annat Systembolaget och Dagens Nyheter. Nu ställer hon ut på Göteborgs konstmuseum.       

När jag frågar varför det blev just typografi för henne, svarar hon kort och gott att det var ödet.

– Jag är oerhört fascinerad av typografins sätt att visualisera kommunikation på. Typografins historia är enormt underhållande, fullspäckad av uppfinningar, intriger, reformer och politisk propaganda. Typografin har dessutom gjort det möjligt för många människor att ta del av skrivna verk, världen över. När jag tecknar typsnitt känner jag mig liten, men som en del av ett större sammanhang. Ibland funderar jag över om jag hade arbetat med typsnitt om jag hade levt för hundra år sedan. 

LÄS MER »

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.