Kerning on the Web

 

Seriös typografi på webben är sedan många år nu ett faktum. Men hur förhåller sig text på skärm mot det tryckta mediet och hur fungerar det rent tekniskt? Sprärrning, kerning, är inget självklart i webbtypografi men med Typekit-fonts får du med orginaltypsnittets spärrningsklasser.

» Kerning on the Web | The Typekit Blog.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.