Try.typography, by H&Co

H&Co typetester

Test fonts from H&Co in the browser, and create complex layouts using any of the more than 1,000 fonts in our collection.

Testa H&Co’s typsnittsjälv: Try.typography, by H&Co

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.